Som Imprescindibles

Som Imprescindibles és un programa que comporta la realització de tallers dialògics en els centres d'educació secundària obligatòria de tot el territori, públics i concertats, i impartits per psicòlegs i psicòlogues especialistes en la matèria. Els tallers es desenvoluparan en coordinació amb el professorat d'orientació educativa, els equips directius i el professorat tutor.

Es persegueix millorar el benestar emocional de joves i adolescents, perquè se senten persones empoderades, que aprenguen a gestionar les seues emocions i autoregular-se; que siguen capaços de millorar les seues relacions personals; i que tinguen esperança en el futur i sentit de la vida.

Amb aquest programa s'ha marcat l'objectiu que cap adolescent es quede arrere; d'augmentar la capacitat del sistema educatiu per a detectar possibles situacions de risc; d'abordar un tema que no es pot ni obviar ni amagar; de crear espais on els adolescents puguen autoavaluar-se i expressar-se; i on els professionals de l'educació se senten acompanyats en el procés de detecció de conductes nocives per a l'alumnat.

+ info

Som Imprescindibles