#Escena Erasmus

Escena Erasmus és un projecte escènic en què participen fonamentalment estudiants europeus d’intercanvi, Erasmus i persones migrants. Pretén aprofitar el potencial creatiu dels i les estudiants que passen un any en una ciutat europea diferent, i fomentar la seva participació en la vida cultural d’aquestes ciutats.

#Escena Erasmus