#Escena Erasmus

Escena Erasmus és un projecte escènic en què participen fonamentalment estudiants europeus d’intercanvi, Erasmus i persones migrants. Pretén aprofitar el potencial creatiu dels i les estudiants que passen un any en una ciutat europea diferent, i fomentar la seva participació en la vida cultural d’aquestes ciutats.

Escena Erasmus ha colaborat amb l’IVAJ en la seua gira de l’any 2018 “La Gran Final” i en la gira de juny de 2019 “Una cançó per a Europa”.

#Escena Erasmus

#Escena Erasmus

Guia didàctica "Una cançó per a Europa"