#EstimatMés

Guia temàtica Xarxa Salut A7
(Àrea 7. Benestar Emocional, Art i Cultura)

Esta eina de treball forma part de l'estratègia d’acció local en salut de la GVA i es basa en el model de salut positiva, els determinants socials de la salut i el treball en promoció de la salut desenvolupat des de l'empoderament dels col·lectius, a través de la participació i la facilitació del treball en grup.

Les converses incloses en l'eina de treball es poden emprar en diversos contextos comunitaris i amb diversos públics; en funció d'això, la persona que facilita el treball comunitari realitzarà una adaptació a la realitat amb la qual vaja a interaccionar. En aquesta guia es posa l'accent principalment en l'etapa de l'adolescència, atenent a criteris d'equitat en salut.

http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/fotos/Guia_Tematica_XarxaSalut_Area_7_val.wmv
#EstimatMés

#EstimatMés

Guia temàtica Xarxasalut A7 (valencià)