M'Importa

‘I care’. Mi interessa. Sono interessato a fare il lavoro giusto, con la testa e le mani, mi interessa soprattutto imparare, non per me stesso, ma per rendere una società più giusta.

Lorenzo Milani. Pedagog. Scuola popolare de Barbiana.

M’importa no és sinònim de jo ho vull tot, és el contrari de: jo passe de tot. Vol fer visible la gent jove implicada, amb ganes de fer coses per canviar el món i, al temps, vol compartir ferramentes per poder fer-ho.

És un programa de compromís amb els valors que fan créixer llavors de solidaritat, d’empatia, de tolerància, de pau, de drets socials i de tantes altres coses que importen de veritat la gent jove.

Trobareu recursos educatius en diferents formats per poder treballar valors, en l’àmbit de l’educació no formal.

M'Importa