Para - Sol sonor

Us proposem una activitat de creació artística que convida a la reflexió sobre el gran volum de deixalles que produïm i la conveniència de trobar usos, pràctics o creatius, per a reutilitzar-les.

El taller consisteix en una instal·lació de reciclatge de creació col·lectiva que, a banda de ser un instrument apte per l’experimentació sonora, té un ús clar: proporcionar ombra allà on es munta.
Molt útil per a posar en pràctica en campaments d’estiu, trobades de joves…

Para - Sol sonor

Guia didàctica para - sol sonor

Instruccions de muntatge