No Hate Speech

Selecció de recursos que s'engloben dins de la campanya europea “No Hate Speech” (No al discurs d'odi) produïts per diferents entitats per a la pràctica, l'estudi, la investigació i el coneixement de la situació de les actituds intolerants, xenòfobes, que fomenten el discurs d'odi o que ataquen o menyscaben els drets humans en general. Estos instruments poden resultar útils per a facilitar pràctiques, accions i activitats amb joves amb l'objectiu d'educar, difondre i fomentar principis i valors contra l'odi.

Els recursos estan dirigits als treballadors de joventut, formadors, facilitadors, activistes, educadors, membres d'entitats o joves que vulguen realitzar activitats, cursos, tallers amb joves o amb altres treballadors de joventut. També poden ser un material útil per a buscar dades o informació sobre la situació d'este fenomen a Espanya actualment.

El Consell d'Europa va posar en marxa en 2013 la campanya europea "No HateSpeech", contra el discurs d'odi i la intolerància. La campanya estava dirigida als joves per a sensibilitzar sobre el fenomen, informar del seu funcionament, el seu desenvolupament i les seues conseqüències, així com per a donar visibilitat als joves que foren víctimes, i treballar per crear discursos alternatius al d'odi.

A Espanya, l'Injuve, va ser l'organisme encarregat de desenvolupar esta Campanya des del seu llançament fins a finals de 2017 que va abastar la seua extensió, i els recursos de la qual han servit de base per a desenvolupar la iniciativa que es du a terme en l'actualitat, i que continua el treball contra el discurs d'odi, la discriminació i el radicalisme a través de l'educació en drets humans i la tolerància.

+info

No Hate Speech