#Juguem

Amb el projecte Juguem es pretén acostar a les persones professionals de la Xarxa Jove els jocs com un instrument per a treballar amb la joventut aspectes com la convivència o la interculturalitat. Amb aquest joc, que és desenvolupat per una entitat valenciana, es pretén treballar en les activitats impulsades per la Xarxa Jove, que té implantació en el conjunt del territori valencià i usar-lo com a element socialitzador i integrador, a través del qual es poden treballar valors com la igualtat, la cooperació, l'acceptació de normes i el respecte mutu.