NO FAKE

L'objectiu general d'aquest projecte és aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i les habilitats informacionals. La fi és augmentar el coneixement dels joves sobre la gestió de la informació i protegir-los de la informació fabricada (Fake news) a la Xarxa.

 

NO FAKE

NO FAKE

Infografies