#Exili il·lustrat

Alguns no tornaren mai. D’altres tornarien anys després. Més de 500.000
homes i dones, la majoria anònims, es van veure obligats a abandonar el
territori espanyol en acabar la guerra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Exili il·lustrat

#Exili il·lustrat

Guia didàctica Exili Il·lustrat

Cartell Exili Il·lustrat