#Exili il·lustrat

Una exposició amb 36 vides, 36 persones dibuixades per 36 il·lustradors
i il·lustradores, per entendre el drama de viure el desarrelament obligat.

Alguns no tornaren mai. D’altres tornarien anys després. Més de 500.000
homes i dones, la majoria anònims, es van veure obligats a abandonar el
territori espanyol en acabar la guerra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Exili il·lustrat

#Exili il·lustrat

Guia didàctica Exili Il·lustrat

Cartell Exili Il·lustrat